Dlaczego należy posiadać świadectwo energetyczne domu przy sprzedaży lub wynajmie?

W ostatnich latach krajów, w tym Polska, wdrożyło regulacje promujące efektywność energetyczną budynków. Jedną z takich regulacji jest wymóg posiadania świadectwa energetycznego domu przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Co warto o nim wiedzieć?


Do czego służy certyfikat energetyczny domu?

Świadectwo energetyczne domu, zwane także świadectwem charakterystyki energetycznej budynku, dostarcza informacji na temat efektywności energetycznej budynku.

Dokument ten zawiera ocenę efektywności energetycznej, zalecenia dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej oraz szczegółowe informacje na temat zużycia energii przez budynek.


Świadectwo energetyczne a polskie przepisy

Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE), dąży do osiągnięcia celów w zakresie efektywności energetycznej określonych w dyrektywach UE. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive) jest jedną z takich dyrektyw, która ustanawia ramy certyfikacji charakterystyki energetycznej budynków.

W Polsce świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe zarówno w przypadku nieruchomości mieszkalnych, jak i komercyjnych. Sprzedając lub wynajmując nieruchomość, właściciel ma obowiązek przedstawić kupującemu lub najemcy ważne świadectwo energetyczne – https://energov.pl/ Certyfikat ten stanowi kluczową informację dla przyszłych właścicieli i najemców, umożliwiając im podejmowanie świadomych decyzji na podstawie efektywności energetycznej nieruchomości.


Korzyści z certyfikatów energetycznych domu – dlaczego warto?

Certyfikaty energetyczne domów podnoszą świadomość właścicieli i mieszkańców nieruchomości na temat efektywności energetycznej budynków.

Energooszczędne instalacje i urządzenia, w które wyposażone są budynki, często skutkują niższymi rachunkami za media dla mieszkańców. Kupujący i najemcy domów mogą wykorzystać informacje zawarte w certyfikacie do oszacowania potencjalnych kosztów energii.

Zmniejszone zużycie energii przyczynia się do niższej emisji dwutlenku węgla, co jest zgodne z szerszymi celami środowiskowymi Unii Europejskiej. Certyfikaty energetyczne domu odgrywają rolę w promowaniu zrównoważonego stylu życia i łagodzeniu zmian klimatycznych.

Dodatkowo nieruchomości o wyższych ocenach efektywności energetycznej mogą mieć wyższą wartość rynkową. Kupujący i najemcy domów coraz częściej zwracają uwagę na efektywność energetyczną jako czynnik przy wyborze nieruchomości, ponieważ informuje on o kosztach ich utrzymania oraz ewentualnych remontach, jakie należy wykonać w budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *